Zastupništvo GWE BUDAFILTER cevi I filtera

Firma „Vodoremont” doo je 08.06.2016. godine postala zastupnik mađarskog prizvođača cevi I filtera GWE BUDAFILTER po, Nemačkoj licenci, koja je jedna od članica GWE grupe. Kao izvođači radova na izradi bunara, imali smo problema sa nabavkom odgovarajućih bunarskih cevi koje bi istovremeno bile kvalitetne, praktične za manipulaciju i cenom pristupačne našem tržištu. GWE BUDAFILTER cevi I filteri ispunjavaju sve te uslove jer je GWE PVC korozivno otporan materijal, relativno male specifične težine, jednostavan za montažu, fleksibilan i elastičan prilikom ugradnje.

IZBOR VRSTE MATERIJALA ZA IZRADU BUNARA

Izbor materijala za izradu bunara, kako zaštitne kolone tako i filterske konstrukcije, je jedan od uslova od kog zavisi radni vek, karakteristike odnosno kvalitet izvedenog bunara. Izbor materijala zavisi od fizičko hemijskih karakteristika podzemnih voda i njene namene.

Osobine materijala za izradu bunara:

Namena bunara može biti različita: