Bunarske cevi i filteri

IZVOD IZ PROIZVODNOG PROGRAMA GWE BUDAFILTER

Bunarske cevi sa maksimalnim dubinama ugradnje i atestiranim spoljnim i unutrašnjim pritiscima

Filteri tankozidni – sa navojem 

Filteri debelozidni – sa navojem