sl01
VODOREMONT DOO

Bušenje bunara, istraživanje i eksploatacija vode

sl02
sl03
previous arrow
next arrow

Bušenje bunara – Vodoremont doo

Bušenje bunara je osnovna delatnost firme VODOREMONT DOO. Nalazimo se na putu Novi Sad – Subotica, nekoliko kilometara od Siriga. Otpočeli smo sa servisiranjem potapajućih bunarskih motora i pumpi, čišćenjem i održavanjem postojećih  bunara. Sledeća etapa razvoja firme bila je nabavka opreme za bušenje bunara.

Bez lažne skromnosti možemo reći da su SVI NAŠI BUNARI, na radost njihovih korisnika, i DANAS U UPOTREBI. Imamo veliki broj zadovoljnih klijenata u različitim proizvodnim oblastima: zalivnih sistema, ratarstva, prehrambene industrije, protivpožarne zaštite i dr.

Zastupnici smo firme GWE Budafilter, koja je renomirani proizvođač bunarskih cevi i filtera. U zavisnosti od namene eksploatisane vode, koriste se odgovarajuće cevi i filteri.

Delatnost naše firme obuhvata:

  • Projektovanje iz oblasti istraživanja i eksploatacije vode
  • Eksploatacioni bunari
  • Revitalizacija starih bunara
  • Izrada filtera
  • Servis i održavanje bunara i pumpi
  • Dezinfekcija i čišćenje vodovoda i vodotornjeva
  • Hitne intervencije po pozivu

Vrste bunara:

  • Bunari za vodosnabdevanje (pijaću vodu) – Voda za ovu namenu mora da ispunjava propisane uslove; koriste se  cevi od inoxa ili pvc, koji ne utiču na fizičko-hemijske i organoleptičke osobine vode
  • Bunari za navodnjavanje – koriste se PVC cevi i filteri
  • Bunari za tehničku vodu – koriste se PVC cevi i filteri  otporne na visoke sadržaje Fe i Mn oksida i ostalih primesa