Bušenje bunara – Vodoremont doo

Bušenje bunara

Bušenje bunara je osnovna delatnost firme VODOREMONT DOO. Nalazimo se na putu Novi Sad – Subotica, nekoliko kilometara od Siriga. Otpočeli smo sa servisiranjem potapajućih bunarskih motora i pumpi, čišćenjem i održavanjem postojećih  bunara. Sledeća etapa razvoja firme bila je nabavka opreme za bušenje bunara.

Bez lažne skromnosti možemo reći da su SVI NAŠI BUNARI, na radost njihovih korisnika, i DANAS U UPOTREBI.

Delatnost naše firme obuhvata:

  • Projektovanje iz oblasti istraživanja i eksploatacije vode
  • Eksploatacioni bunari 
  • Revitalizacija starih bunara
  • Izrada filtera
  • Servis i održavanje bunara i pumpi
  • Dezinfekcija i čišćenje vodovoda i vodotornjeva
  • Hitne intervencije po pozivu

Zastupnici smo firme GWE Budafilter, koja je renomirani proizvođač bunarskih cevi i filtera. U zavisnosti od namene eksploatisane vode, koriste se odgovarajuće cevi i filteri.

Vrste bunara:

  • Bunari za vodosnabdevanje (pijaću vodu) – Voda za ovu namenu mora da ispunjava propisane uslove; koriste se  cevi od inoxa ili pvc, koji ne utiču na fizičko-hemijske i organoleptičke osobine vode
  • Bunari za navodnjavanje – koriste se PVC cevi i filteri
  • Bunari za tehničku vodu – koriste se PVC cevi i filteri  otporne na visoke sadržaje Fe i Mn oksida i ostalih primesa